Bejegyzések

Kereszténység: újra vállalható?

Már a vak is láthatja: a kormány által képviselt kereszténydemokrácia véglegesen megbukott és vállalhatatlan lett.

Nem politikai hatalmából bukott meg.

És nem is gazdasági szempontból.

Erkölcsileg.

És vallásilag is.

Az elmúlt hét év kormányzása egyértelművé tette, hogy a 21. század Magyarországának keresztény politikusai csupán felhasználják ezt a vallást és az abban rejlő erőt arra, hogy saját rövidtávú céljaikat elérjék. S ezzel párhuzamosan a lehető legnagyobb károkat okoztak - nem csak az országnak, a kereszténységnek is.

A kettős mérce, a kettős szóhasználat egyrészről a fiskális javak mindenhatóságának képzetét keltették a kereszténydemokrácia értékkészleteként, másrészt belevitték az egyházakat, különösképpen a történelmi egyházakat egy olyan zsákutcába, ahonnan nem lesz könnyű kimászniuk. Mert hát gondoljunk csak bele: az átadott állami (főként szociális) feladatok nem egyházi feladatok a modern társadalomban. S az egyházak akkor fognak ebbe belerokkanni (talán nem is oly túl…

Tanulj, tinó!

Kép
Zajos záporként zúdult Zuglóra két keleti egyház. Az Index híradása szerint a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyar Ortodox Exarchátus szerette volna átvenni a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát, míg a Görögkatolikus Egyház  a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolát és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt, de mindkét próbálkozás a szülők ellenállásán meghiúsult.

Azok számára, akik nem értik, miért gond ez, képzeljék magukat abba a helyzetbe, hogy egyszer csak a Kormányhivatal egyik munkatársa egy muszlim imám társaságában megjelenik, hogy innentől kezdve átvennék az iskolát a muszlimok... Nem lenne felháborodás?

A konkrét esettel kapcsolatban elmondható az, amit az Index cikke is említett: az előkészületlenség. Úgy gondolom, hogy kisebb fájdalommal/ellenállással megoldható lett volna mind a két esetben az, ha az adott egyház először nem a teljes intézmény átvételéért kopogtat be, hanem közelről és szorosan megismerkedik az adott intéz…

Szekták befolyásolási és toborzási technikái az egyetemeken

Olyasmi történt velem ami már régen nem: jártam a Budapesti Golgotában. No, nem istentiszteleten, túlzásba azért nem esek, de egy hitvédelmi előadást hallgattam meg, amit a Webzegézis szervezett és Dr. Péteri Dóra (Dorka): Vigyázz az agyadra! - Szekták befolyásolási és toborzási technikái az egyetemeken címmel tartott.

Elöljáróban talán annyit, hogy maga az előadás nagyon jó volt: érthető, kerek, követhető, figyelem felkeltő - és legfőképpen: kellő érzékenységű. Az a baj ugyanis, hogy a "szekta" kifejezés oly erőteljes szitokszóvá vált a köznapi gondolkodásban, mint egy fertőző ágens, amit elszigetelni kell és tőről metszeni, ha netalántán felüti a fejét.

Jó volt azt is látni - s ami engem meglepett! -, hogy igény is volt erre az előadásra: a Golgota nagyterme szinte teljesen tele volt, főként fiatal felnőttekkel (jó: egyetemista korúakkal).

Ami elhangzott...

Dorka előadásában rögtön arra tért ki, hogy az itt bemutatásra kerülő technikák alapvetően nem csak neoprotestáns hátt…

Társadalmi nem a társadalmi nemre?

Kép
Talán önmagunkkal szemben elvárható minimális igényesség az, hogy mielőtt lehurrogunk valamit, megnézzük, hogy pontosan miről van szó.

Nos, ez nem sikerült Nacsa Lőrincnek, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) elnökének. Ugyanis nyílt levelet írt az ELTE rektorának, hogy mi a túró van már elvtársak, mi ez a buzilobbiskodás?

Ezzel alapjáratban van több problémám.

1. Egy egyetem kutatói jogköre független az állami és pártaparátusoktól, azt kutat, amit akar. Nem értem, hogy Nacsa úr miért akar ebbe beleszólni?

2. Nem ismeri az egyetemek belső működési mechanizmusát, egy rektor nem dönt ilyen kérdésben. Egy szak elindítása nem csak az egyetemtől függ (noha az egyetem kezdeményezi), hanem keresztülesik egy akkreditációs rostán is több fórumon. A rektor nincs abban a helyzetben, hogy egy tollvonással ezt megszüntethesse.

3. Nacsa úr nagy tévedésben van a társadalmi nemek (gender) kifejezést illetően, ha azt helyettesíthetőnek tartja a biológiai nemekkel. Épp a biológiai nemek az…

Válaszok Paul Joseph Watson által felvetett kérdésekre

Kép
Ferenczi László osztotta meg a Facebook-on az alábbi kis videót, amire ezúton szeretnék néhány választ találni még akkor is, ha a legkisebb mértékben sem érzem megszólítva magam. Legfeljebb ha azért nem, mert a kérdésekben benne levő csúsztatásokat nem szívlelem.

Egyébként maga a téma, a menekültek helyzete és az iszlám helye a modern világban is megérne egy misét, ha ezt teljes egészében nem is fogom az alábbiakban kifejteni - néhány ráutaló megjegyzésem mégiscsak lesz.(Csendben megjegyezném: én huszonegynek számoltam a videón elhangzott kérdések számát. De ez tulajdonképpen mindegy.)

Már az alaphelyzetet sem értem, avagy disztingváljunk! 

Gondolom a videó magyar nyelvű címzése és a felvezető mondat nem kérdés, de mégis válaszolni kell rá. A "baloldali", "liberális" és "iszlamizmus" címkék kutya jól mutatnak így egymás mellett, de alapvetően nem jelentenek semmit, ha ezek között a Watson által felvetettek alapján egyenlőségjelet teszünk.

Gondolj csak bel…

Identitásválság a 21. században

Kép
Ki vagyok én?

Erre a viszonylag egyszerű kérdésre nem is olyan egyszerű válaszolni.  Susan Greenfield: Identitás a XXI. században c. könyve az emberi identitást vizsgálja korunkban.

Mielőtt részletekbe menően (egyébként nem fogok részletekbe menni) ismertetném Susan Greenfield felosztását, felhívnám egy másik könyvre is a figyelmet: David Riesman: A magányos tömeg c. műve, ami állítólag a XX. századi szociológiai irodalom egyik legfontosabb műve. Történeti megközelítésében bevezet három fogalmat, ami alapján leírja a történelem során felbukkanó társadalmi embert. Ezek: a tradíció által irányított ember, a belülről irányított ember és a kívülről irányított ember.

A tradíciók által irányított ember (ahogy azt a jelző is sejteti) az emberi hagyományok elfogadója, azaz olyan embereket jelentett akik a társadalmi berendezkedésüket adottnak fogadták be, azért lettek azok, amik, mert a társadalmi konvenciók ezt mondták. Tipikusan ilyen a feudalizmus és a későbbi abból átalakuló paraszti vilá…

Mi az abortusz?

Kép
Ahogy az előző bejegyzésemben is látni: nekifogtam az abortusz körüli társadalmi és egyéb viták feldolgozásának. Szeretném végiggondolni az egészet.

Már most a legelején beleütköztem egy falba. Egyik tanárom mondta volt, hogy vitázni a tényekről (és teszem hozzá: az alapfogalmakról) nem lehet, mert ahhoz, hogy vita alakuljon ki, azonosan el kell ismernie a két félnek a tényeket (s ismét hozzáteszem: az alapfogalmakat).

Talán nem fogalmazok meg mérhetetlen butaságot azzal, hogy az abortuszról szóló vita alapfogalma az abortusz. Sajnos úgy látszik, hogy még ezt is meglehetősen pongyolán vagy szándékoltan hamisan lehet kezelni. A Ménesi Balázsné szerkesztette Bioetikai útmutató fiataloknak c. füzete így definiál:

"Az abortusz az embriónak vagy a magzatnak fejlődése közben bekövetkező idő előtti halála. Spontán abortuszról vagy vetélésről beszélünk akkor, ha az abortuszt nem szándékosan idézik elő. Közvetett vagy közvetlen művi abortuszról pedig akkor, ha szándékosan oltják ki az em…